Club van 100 - Show- en Marchingband St. Joris, de leukste muziekvereniging van Parkstad Limburg

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Show- en Marchingband St. Joris is gestart met het oprichten van de ‘club van 100’.
D
e ‘Club van 100’ is een orgaan binnen de St. Joris Band dat als doel heeft om de band financieel te ondersteunen.
Voor het ondersteunen is een heldere en duidelijke doelstelling geformuleerd.

De doelstelling van de ‘Club van 100’:


Het financieel ondersteunen van alle activiteiten rondom de St. Joris Band.


Hieronder vindt u een aantal activiteiten die de ‘Club van 100’ zal gaan ondersteunen.


 • Ondersteunen jeugdopleidingen

 • Aanschaf van uniformen (Scoutfit Luchtscouts)

 • Onderhoud muziekinstrumenten

 • Aankoop of huur muziekinstrumenten

 • De St. Joris band positief in de markt zetten


Wat moet u doen om lid te worden?


Om lid te worden van de ‘Club van 100’ hoeft u slecht eenmalig per jaar 100 euro te doneren. Dit kunt u doen middels het inschrijfformulier dat u onder aan deze pagina kun invullen. U kunt lid worden met uw bedrijf, als particulier en als meerdere leden samen. Deze jaarlijkse donatie wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd, tenzij u vóór 1 maart de donatie stopzet.

Wat krijgt u er als lid voor terug?

 • Een vermelding op de ‘club van 100’ banner dat gedurende het hele jaar op een prominente plaats in ons repetitielokaal komt te hangen.

 • Een vermelding op alle websites van Scouting St. Jan Baptist.

 • Updates via e-mail over de stand van zaken in de ‘Club van 100’.

 • Het belangrijkste is dat u als lid bijdraagt zodat een gedegen ondersteuning van de St. Jorisband mogelijk gemaakt wordt.

 • Vermelding in het groepsblad van Scouting St. Jan Baptist.

 • Een certificaat waaruit blijkt dat u lid bent van de 'Club van 100'.

 • Een kwitantie waarmee u eventueel uw financiële  ondesteuning fiscaal kunt boeken.


Stort 100 euro op rekeningnummer NL67SNSB0820038601 t.n.v. Stichting Scouting St. Jan Baptist o.v.v. Club van 100, St. Jorisband.
Ja
Neen 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu