1950-1952 - Sint Jorisband, de verkennersband van weleer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis

De St. Jorisband is officieel opgericht op 23 april 1950, de dag nadat ook hun eerste optreden plaats vond. Waarschijnlijk bestond de band dus al langer, want ook voor een eerste optreden moet geoefend worden.

Doel van de band was "Muzikale bijdrage te verlenen bij het optreden in het openbaar van de Katholieke Jeugdbeweging en de N.P.V. in District Mijnstreek-centrum". Lidmaatschap was mogelijk voor verkenners (padvinders), voortrekkers of geïnstalleerde leiders. Daarvoor diende de groepsraad van betreffende accoord gaan en werden nieuwe leden aan een muzikale test onderworpen door de instructeur.

De leden droegen het verkennersuniform met een aparte das, de Royal Stewart. Deze das mocht alleen gedragen worden tijdens repetities en optredens.

Het bestuur van het eerste uur was:

  • Instructeur M. Feller, belast met de muzikale leiding van de band;

  • Voorzitter Bert Drijkoningen, belast met de organisatorische leiding van de band;

  • Bandleider H. Tummers, een actief lid van de band, minimaal 18 jaar, gekozen door de leden voor een periode van 1 jaar.

  • Secretaris J. de Pagter en

  • Penningmeester W. Haverkate, beiden eveneens actief lid van de band en gekozen voor 1 jaar.


De inkomsten bestonden uit de subsidies van de deelnemende groepen, giften en vergoedingen. De instrumenten waren eigendom van de betreffende groepen. De band zat bij de start al gelijk diep in de schulden, daar de gekozen das een rijksdaalder per stuk kosten. De contributie van de leden bedroeg 25 cent per persoon, te betalen door de groepen. De band start met een 16 mans-bezetting, met 4 geleende trommels en geleende klaroenen van allerlei formaat.

In de eerste twee jaar repeteerde de band in het gebouw van St. Hubertus. De eerste leden komende van St. Hubertus waren volgens een brief van 10-11-1951: Piet Persoon, Ed Silvertant, K. Schoenmaeckers, J. Logister, P. Bardoul, R. Jaspers, J. Magermans, Hub Wensink en D. Rijken.

Repetities waren in 1951 iedere vrijdagavond van 19.00 tot 19.30 uur, iedere woensdagmiddag voor aspiranten en iedere zondag van 10.30 tot 11.45 uur een algemene repetitie.

Waarschijnlijk was de eerste wedstrijd waar de band aan deelnam een marswedstrijd gehouden op 8 juni 1952. (Red: Waar was dat?)

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu