1961-1964 - Sint Jorisband, de verkennersband van weleer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Geschiedenis

Bij verschillende optredens in 1961 wordt de St.Joristulp op de hoed gedragen (red: op foto's is een witte bloem zichtbaar terwijl de St. Joris Tulp rood is, wat klopt er niet?). Op 22 juli 1962 speelt de band wederom op het WMC. Op dat moment is de aalmoezenier van de band kapelaan J. Bonnemayers. (Red: uitslag opzoeken)

Rond 7 mei 1963 mag Lou Manders aan districtcommissaris A. Mertens de robijnen Jacobsstaf uitreiken. Ter verduidelijking: de Jacobstaf is een hoge onderscheiding binnen de verkennersbeweging. De heer Martens had al de gouden Jacobstaf, maar binnen de verkennersbeweging is dat niet de hoogste, de hoogste is de robijnen Jacobstaf. Uiteraard ook dit wederom gepaard gaande met een muzikale huldiging.

In 1964 overlijdt de instructeur G. van Bentum. Hans Strüver had al tijdens het ziektebed van van Bentum de muzikale instructie geleid. Op 18 februari 1964 wordt Hans Strüver als nieuw instructeur benoemd. Verder treden diezelfde avond nog 6 nieuwe leden toe bij de band. Mede dankzij de steun van de Heerlense bevolking kon het bestuur overgaan tot de aankoop van twee bassen en acht nieuwe Zwitserse half-diep-trommen. De Globetrotters verzorgden die avond een optreden en de heer Kuypers draaide een korte kleurenfilm van de band over de periode 1962-1964 (Red: wie heeft die film of kent deze man?).

30 april 1964 Rondgang Terwinselen/Heerlen

Op 20 juni 1964 wacht de band een felle strijd. De landskampioenschappen komen er aan. Dit keer in de Philips Jubileumhal te Eindhoven. De Amsterdamse Padvindsterband gaat er van door met de 1ste prijs, de Joris Band wordt goede tweede. In dezelfde maand aanvaardt Burgermeester F. Gijzels het beschermheerschap van de band. De dag erna, op 21 juni maakt de band een feestelijke rondgang te Heerlen.

Een tweede Sint Joris Band zou worden opgericht staat in een artikel van 18 juni 1964 in het Limburgsch Dagblad. Lou Manders verteld:

"Wel, van een tweede band is geen sprake. De Sint Jorisband is tot nu toe steeds geformeerd uit verkenners uit de verschillende parochies. De band is dus interparochieel. Er kwamen echter steeds meer verzoeken binnen van jongens uit parochies waar geen verkennerij is of van jongens, die geen verkenner waren, om lid te mogen worden van de Sint Joris Band. Wat hebben we nu gedaan: we nemen deze jongens op in de band. Ze moeten echter eerst verkenner worden, die eis blijft gehandhaafd. Als verkenner worden ze lid van een nieuwe groep, de Paus Johannes XXIII-groep, waarvan ik Hopman ben. Later worden deze jongens opgenomen in de Sint Joris Band".

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu